Výroba, přímý dovoz distributorům a reklamním agenturám.

O PROMOTEus

ABOUT PROMOTEus

ÜBER PROMOTEus

O PROMOTEus fr

O PROMOTEus sp

Jsme největším specializovaným B2B dodavatelem reklamních dárků z oblasti IT & elektroniky na českém trhu a významným exportérem do zemí EU. Naší filosofií je umožnit každému zákazníkovi vytvořit nadčasové firemní dárky v designu svých snů a kvalitě bez kompromisů.

Naše hodnoty:

 • Profesionalita. Jsme profesionálové s dlouholetou zkušeností na trhu. Pro své obchodní partnery chceme být nepostradatelným spoluhráčem, který efektivně využívá znalostí a zkušeností svých zaměstnanců. Jsme proaktivní, nabízíme své nápady i odborné znalosti. Dodržujeme sliby a ani v případě nesnází nestrkáme hlavu do písku. Vždy hledáme praktická a často neotřelá řešení.
 • Serióznost. Do všech interních i externích vztahů vstupujeme jako spolehlivý, důvěryhodný a loajální partner.
 • Jistota. Vytváříme pozitivní povědomí o společnosti svým odpovědným jednáním vůči zaměstnancům i klientům.
 • Jednoduchost. Čas je pro nás vše. Využíváme dostupných technologií, abychom ho maximálně ušetřili nám všem.
 • Vzdělávání. Stále zdokonalujeme profesní znalosti a schopnosti svých partnerů i sebe samých.
 • Inovace. Nikdy se nespokojíme se stereotypy. Přinášíme nejnovější trendy ve svém oboru.
 • Kvalita. Jen spokojený zákazník se vrací.
 • Jedinečnost. Každý je jedinečný. Proč se spokojit s firemními dárky bez vlastní identity?

We are the largest specialized B2B supplier of IT & electronics promotional gifts on the Czech market, and a major exporter to EU countries. Our philosophy is to enable every customer to create timeless corporate gifts in the design of their dreams and with quality without compromise.

Our values:

 • Professionalism. We are professionals with many years of experience on the market. We want to be an indispensable teammate for our partners that makes full use of its employees’ knowledge and experience. We are proactive and offer our ideas and expertise. We keep our promises and will never stick our heads in the sand to avoid problems. We always look for practical and often original solutions.
 • Seriousness. We enter into all our internal and external relationships as a reliable, trustworthy and loyal partner.
 • Certainty. We create positive awareness of the company through our responsible behaviour towards both employees and clients.
 • Simplicity. Time is everything to us. We employ all available technologies to save as much of it as possible for everyone.
 • Education. We continually improve our and our partners’ professional knowledge and capabilities.
 • Innovation. We never satisfy ourselves with stereotypes. We introduce the latest trends into our sector.
 • Quality. Only a satisfied customer comes back.
 • Uniqueness. Everyone is unique. Why settle for corporate gifts without your own identity?

Wir sind der größte spezialisierte B2B-Lieferant von Werbegeschenken im Bereich IT & Elektronik auf dem tschechischen Markt und ein bedeutender Exporteur in EU-Staaten. Unsere Philosophie ist es, jedem Kunden die Möglichkeit zu geben, zeitlose Firmengeschenke im Design ihrer Träume und in einer Qualität, die keine Kompromisse zulässt, zu schaffen.

Unsere Werte:

 • Professionalität. Wir arbeiten professionell und verfügen über jahrelange Markterfahrung. Für unsere Geschäftspartner wollen wir einen unverzichtbaren Mitspieler darstellen, der effektiv die Kenntnisse und Erfahrungen seiner Mitarbeiter nutzt. Wir sind proaktiv und bieten unsere Ideen und Fachkenntnisse an. Wir halten unsere Versprechen und stecken auch in schweren Zeiten den Kopf nicht in den Sand. Wir sind immer auf der Suche nach praktischen und neuen Lösungen.
 • Seriosität. In alle internen und externen Beziehungen, treten wir als zuverlässiger, vertrauenswürdiger und loyaler Partner auf.
 • Sicherheit. Durch unser verantwortungsbewusstes Handeln gegenüber unseren Angestellten und Kunden, schaffen wir ein positives Bewusstsein über die Gesellschaft.
 • Einfachheit. Zeit bedeutet für uns alles. Wir nutzen verfügbare Technologien, um maximal an allem zu sparen.
 • Bildung. Wir perfektionieren kontinuierlich die Fachkenntnisse und Fähigkeiten unserer Partner, genauso wie die unseren.
 • Innovationen. Wir geben uns niemals mit Stereotypen zufrieden. Wir bringen das neueste aus unserer Branche.
 • Qualität. Nur ein zufriedener Kunde kommt wieder.
 • Einzigartigkeit. Jeder ist einzigartig. Warum sich mit Firmengeschenken ohne eigene Identität zufriedengeben?

Jsme největším specializovaným B2B dodavatelem reklamních dárků z oblasti IT & elektroniky na českém trhu a významným exportérem do zemí EU. Naší filosofií je umožnit každému zákazníkovi vytvořit nadčasové firemní dárky v designu svých snů a kvalitě bez kompromisů.

Naše hodnoty:

 • Profesionalita. Jsme profesionálové s dlouholetou zkušeností na trhu. Pro své obchodní partnery chceme být nepostradatelným spoluhráčem, který efektivně využívá znalostí a zkušeností svých zaměstnanců. Jsme proaktivní, nabízíme své nápady i odborné znalosti. Dodržujeme sliby a ani v případě nesnází nestrkáme hlavu do písku. Vždy hledáme praktická a často neotřelá řešení.
 • Serióznost. Do všech interních i externích vztahů vstupujeme jako spolehlivý, důvěryhodný a loajální partner.
 • Jistota. Vytváříme pozitivní povědomí o společnosti svým odpovědným jednáním vůči zaměstnancům i klientům.
 • Jednoduchost. Čas je pro nás vše. Využíváme dostupných technologií, abychom ho maximálně ušetřili nám všem.
 • Vzdělávání. Stále zdokonalujeme profesní znalosti a schopnosti svých partnerů i sebe samých.
 • Inovace. Nikdy se nespokojíme se stereotypy. Přinášíme nejnovější trendy ve svém oboru.
 • Kvalita. Jen spokojený zákazník se vrací.
 • Jedinečnost. Každý je jedinečný. Proč se spokojit s firemními dárky bez vlastní identity?

Jsme největším specializovaným B2B dodavatelem reklamních dárků z oblasti IT & elektroniky na českém trhu a významným exportérem do zemí EU. Naší filosofií je umožnit každému zákazníkovi vytvořit nadčasové firemní dárky v designu svých snů a kvalitě bez kompromisů.

Naše hodnoty:

 • Profesionalita. Jsme profesionálové s dlouholetou zkušeností na trhu. Pro své obchodní partnery chceme být nepostradatelným spoluhráčem, který efektivně využívá znalostí a zkušeností svých zaměstnanců. Jsme proaktivní, nabízíme své nápady i odborné znalosti. Dodržujeme sliby a ani v případě nesnází nestrkáme hlavu do písku. Vždy hledáme praktická a často neotřelá řešení.
 • Serióznost. Do všech interních i externích vztahů vstupujeme jako spolehlivý, důvěryhodný a loajální partner.
 • Jistota. Vytváříme pozitivní povědomí o společnosti svým odpovědným jednáním vůči zaměstnancům i klientům.
 • Jednoduchost. Čas je pro nás vše. Využíváme dostupných technologií, abychom ho maximálně ušetřili nám všem.
 • Vzdělávání. Stále zdokonalujeme profesní znalosti a schopnosti svých partnerů i sebe samých.
 • Inovace. Nikdy se nespokojíme se stereotypy. Přinášíme nejnovější trendy ve svém oboru.
 • Kvalita. Jen spokojený zákazník se vrací.
 • Jedinečnost. Každý je jedinečný. Proč se spokojit s firemními dárky bez vlastní identity?

Historie

History

Geschichte

Historie fr

Historie sp

2018

Leden: Účast na veletrhu PSI v Düsseldorfu. Představení nového katalogu a systému PROMOZONE evropským zákazníkům.

January: Participation in the PSI trade fair in Düsseldorf. Presentation of the new catalogue and the PROMOZONE system to European customers.

Januar: Teilnahme an der PSI-Messe in Düsseldorf. Vorstellung des neuen Katalogs und des Systems PROMOZONE europäischen Kunden.

fr Založení firmy

Aliquam porta accumsan elementum. Sed molestie metus non sagittis vehicula. Donec at libero dictum sapien bibendum mattis eget ullamcorper nisi. Phasellus tortor dolor, accumsan ut vestibulum vel, consequat ac purus. In hac habitasse platea dictumst. Donec pellentesque nunc nec porttitor feugiat. In eget tempus nulla.

sp Založení firmy

Aliquam porta accumsan elementum. Sed molestie metus non sagittis vehicula. Donec at libero dictum sapien bibendum mattis eget ullamcorper nisi. Phasellus tortor dolor, accumsan ut vestibulum vel, consequat ac purus. In hac habitasse platea dictumst. Donec pellentesque nunc nec porttitor feugiat. In eget tempus nulla.

2017

Spuštění zákaznické zóny PROMOZONE, včetně automatizovaného online nabídkového systému. Nové logo.

Launch of the PROMOZONE customer zone, including the automated online offer system. New logo.

Start der Kundenzone PROMOZONE, einschließlich eines automatisierten Online-Angebotssystems. Neues Logo.

fr Založení firmy

Aliquam porta accumsan elementum. Sed molestie metus non sagittis vehicula. Donec at libero dictum sapien bibendum mattis eget ullamcorper nisi. Phasellus tortor dolor, accumsan ut vestibulum vel, consequat ac purus. In hac habitasse platea dictumst. Donec pellentesque nunc nec porttitor feugiat. In eget tempus nulla.

sp Založení firmy

Aliquam porta accumsan elementum. Sed molestie metus non sagittis vehicula. Donec at libero dictum sapien bibendum mattis eget ullamcorper nisi. Phasellus tortor dolor, accumsan ut vestibulum vel, consequat ac purus. In hac habitasse platea dictumst. Donec pellentesque nunc nec porttitor feugiat. In eget tempus nulla.

2016

První účast na veletrhu PSI v Düsseldorfu. Otevření exportního oddělení. Stěhování do nových, reprezentativních prostor v Praze na Barrandově.

First participation in the PSI trade fair in Düsseldorf. Export department opened. Move to new, representative premises in Barrandov in Prague.

Erste Teilnahme an der PSI-Messe in Düsseldorf. Eröffnung der Exportabteilung. Umzug in neue, repräsentative Räumlichkeiten in Prag - Barrandov.

fr Založení firmy

Aliquam porta accumsan elementum. Sed molestie metus non sagittis vehicula. Donec at libero dictum sapien bibendum mattis eget ullamcorper nisi. Phasellus tortor dolor, accumsan ut vestibulum vel, consequat ac purus. In hac habitasse platea dictumst. Donec pellentesque nunc nec porttitor feugiat. In eget tempus nulla.

sp Založení firmy

Aliquam porta accumsan elementum. Sed molestie metus non sagittis vehicula. Donec at libero dictum sapien bibendum mattis eget ullamcorper nisi. Phasellus tortor dolor, accumsan ut vestibulum vel, consequat ac purus. In hac habitasse platea dictumst. Donec pellentesque nunc nec porttitor feugiat. In eget tempus nulla.

2014

Vydání prvního tištěného katalogu UNIQUE GIFTS & PROMOTION. Spuštění nového webu PROMOTEUS.

Issue of the first printed UNIQUE GIFTS & PROMOTION catalogue. Launch of the new PROMOTEUS website.

Herausgabe des ersten gedruckten Katalogs UNIQUE GIFTS & PROMOTION. Start des neuen Webs PROMOTEUS.

fr Založení firmy

Aliquam porta accumsan elementum. Sed molestie metus non sagittis vehicula. Donec at libero dictum sapien bibendum mattis eget ullamcorper nisi. Phasellus tortor dolor, accumsan ut vestibulum vel, consequat ac purus. In hac habitasse platea dictumst. Donec pellentesque nunc nec porttitor feugiat. In eget tempus nulla.

sp Založení firmy

Aliquam porta accumsan elementum. Sed molestie metus non sagittis vehicula. Donec at libero dictum sapien bibendum mattis eget ullamcorper nisi. Phasellus tortor dolor, accumsan ut vestibulum vel, consequat ac purus. In hac habitasse platea dictumst. Donec pellentesque nunc nec porttitor feugiat. In eget tempus nulla.

2012

První účast na předním českém reklamním veletrhu Reklama - Polygraf. Stěhování do větších prostor.

First participation in the leading Czech advertising trade fair, Reklama – Polygraf. Move to larger premises.

Erste Teilnahme an der führenden tschechischen Werbemesse - Reklama – Polygraf. Umzug in größere Räumlichkeiten.

fr Založení firmy

Aliquam porta accumsan elementum. Sed molestie metus non sagittis vehicula. Donec at libero dictum sapien bibendum mattis eget ullamcorper nisi. Phasellus tortor dolor, accumsan ut vestibulum vel, consequat ac purus. In hac habitasse platea dictumst. Donec pellentesque nunc nec porttitor feugiat. In eget tempus nulla.

sp Založení firmy

Aliquam porta accumsan elementum. Sed molestie metus non sagittis vehicula. Donec at libero dictum sapien bibendum mattis eget ullamcorper nisi. Phasellus tortor dolor, accumsan ut vestibulum vel, consequat ac purus. In hac habitasse platea dictumst. Donec pellentesque nunc nec porttitor feugiat. In eget tempus nulla.

2011

První návštěva našich čínských dodavatelů.

First Chinese supplier visit.

Erster Besuch unserer chinesischen Lieferanten.

fr Založení firmy

Aliquam porta accumsan elementum. Sed molestie metus non sagittis vehicula. Donec at libero dictum sapien bibendum mattis eget ullamcorper nisi. Phasellus tortor dolor, accumsan ut vestibulum vel, consequat ac purus. In hac habitasse platea dictumst. Donec pellentesque nunc nec porttitor feugiat. In eget tempus nulla.

sp Založení firmy

Aliquam porta accumsan elementum. Sed molestie metus non sagittis vehicula. Donec at libero dictum sapien bibendum mattis eget ullamcorper nisi. Phasellus tortor dolor, accumsan ut vestibulum vel, consequat ac purus. In hac habitasse platea dictumst. Donec pellentesque nunc nec porttitor feugiat. In eget tempus nulla.

2010

Založení firmy

Company founded.

Firmengründung

fr Založení firmy

Aliquam porta accumsan elementum. Sed molestie metus non sagittis vehicula. Donec at libero dictum sapien bibendum mattis eget ullamcorper nisi. Phasellus tortor dolor, accumsan ut vestibulum vel, consequat ac purus. In hac habitasse platea dictumst. Donec pellentesque nunc nec porttitor feugiat. In eget tempus nulla.

sp Založení firmy

Aliquam porta accumsan elementum. Sed molestie metus non sagittis vehicula. Donec at libero dictum sapien bibendum mattis eget ullamcorper nisi. Phasellus tortor dolor, accumsan ut vestibulum vel, consequat ac purus. In hac habitasse platea dictumst. Donec pellentesque nunc nec porttitor feugiat. In eget tempus nulla.