Výroba, přímý dovoz distributorům a reklamním agenturám.

Udržitelnost

Práce na minimalizaci záporných dopadů na životní prostředí nikdy nekončí, vždy je co zlepšovat. Je v zájmu nás všech, a čím dál více i samozřejmostí, sledovat nové trendy v environmentální oblasti a vyvíjet v tomto směru patřičné úsilí. Ať už jde o naše chování v pracovním prostředí, nebo o využívání udržitelných materiálů při výrobě našich produktů.Vnitrofiremní opatření

Začít je třeba vždy u sebe. Zaměřujeme na optimalizaci vnitrofiremních procesů tak, abychom jednali a žili v našem pracovním prostředí ekologičtěji, podle zásad trvalé udržitelnosti. Leckdy se jedná o zdánlivé maličkosti, ale každou složitější věc tvoří věci jednodušší, a právě u těch je třeba začít. Je prima pít vodu z horského pramene dodávanou v PET lahvích, lepší je ale z environmentálního hlediska použít vodu z kohoutku. Je krásné vytisknout si obchodní dokumenty barevně a v nejvyšším rozlišení, ale je to opravdu potřeba? To vše a mnoho dalšího neustále řešíme a zlepšujeme, a hlavně zavádíme do každodenní praxe.

Obnovitelné a recyklované materiály v reklamě

Vývoj jde kupředu i v oblasti materiálů používaných při výrobě reklamních předmětů, a to mílovými kroky. Nabídka a dostupnost environmentálně udržitelnějších materiálů se neustále rozšiřuje a nezanedbatelnou součástí naší firemní mise je sledovat a šířit moderní trendy v této oblasti. Naše zákazníky aktivně informujeme o možnostech použití materiálů, šetrnějších k našemu životnímu prostředí. Produkty z těchto materiálů nabízíme dnes již ve všech produktových kategoriích.

Stále více našich produktů je už ve fázi návrhu zpracováváno s ohledem na životní prostředí – myslíme na možnost následné recyklace a možnost opětovného použití, aktivně se podílíme na vývoji nových produktů s využitím ekologicky šetrnějších materiálů. Tam, kde to technologická řešení umožňují, nahrazujeme stávající materiály modernějšími a udržitelnějšími. Minimalizujeme použití prvovýrobků z plastů, jak u samotných produktů, tak u jejich obalů.

 

Ve zkratce – aktivně se snažíme snížit množství nerozložitelných, neobnovitelných a nerecyklovatelných materiálů, aby se náš svět přestal utápět v moři nerozložitelného balastu!
 

Obnovitelné materiály

Dřevo, bambus, korek, PLA, rPET a další – to vše jsou obnovitelné materiály a naše nabídka produktů vyrobených z těchto materiálů je velmi široká a neustále se roste.

Dřevo

Stromy rostou léta, ale pořád jde o obnovitelný zdroj. Abychom účinně snížili naši CO2 stopu, významně jsme rozšířili naši nabídku produktů z tohoto materiálu. Nově nabízíme také produkty ze dřeva vyrobené v EU.

Bambus

Bambus je jednou z nejrychleji rostoucích rostlin, a to s minimální spotřebou vody a hnojiv. Vzhledem k tomu, že bambus je přirozeně odolný vůči škůdcům, nemusí pěstitelé používat pesticidy. Absorbuje také ze vzduchu více CO2 a uvolňuje více O2 než dřeviny, to zlepšuje kvalitu ovzduší.

Korek

Korek je kůra korkového dubu. Patří k nejodolnějším organickým materiálům se schopností stabilizovat teplotu a vlhkost vzduchu. Je to velmi pružný materiál, má dobré adhezivní vlastnosti,

to usnadňuje kombinaci s dalšími materiály. Korkový průmysl je pak obecně považován za jeden z nejšetrnějších k životnímu prostředí.

PLA

Kyselina polymléčná (PLA) je přírodní alternativa k plastu, vyrobená z fermentovaného rostlinného škrobu (obvykle kukuřice). Jedná se o ekologicky šetrný, obnovitelně získávaný a biologicky

odbouratelný materiál.

Wheat/Corn Straw Plastic

Opět přírodní alternativa k plastu vyráběná z pšeničné či kukuřičné slámy a opět je to ekologicky šetrný, obnovitelně získávaný a biologicky odbouratelný materiál.

 

Recyklované materiály

Použití recyklovaných materiálů představuje další možnost, jak přispět k trvalé udržitelnosti našeho životního prostředí. Důležitým faktem je i to, že značnou část recyklovaných materiálů již dnes můžeme recyklovat opakovaně, pořád dokola.

rPET

Plast označovaný zkratkou PET (polyethylentereftalát) všichni dobře známe. Z toho materiálu se vyrábějí jednorázové plastové láhve na nápoje. A velkou část lidstvem produkovaného pevného odpadu na světě tvoří právě tento materiál. Recyklovaný PET, zkratkou rPET, je zase nejrozšířenější recyklovaný plast na světě. Z rPET se vyrábí nejen fleecové oblečení, ale je použitelný i v mnoha dalších oborech, včetně našeho. Například pro výrobu naší nové řady power bank.

rABS

Plast označovaný zkratkou ABS (akrylonitrilbutadienstyren) představuje další velmi často používaný plastický materiál používaný při výrobě reklamních předmětů. Recyklovaný ABS, zkratkou rABS, je pak dalším recyklovaným plastem, kterým nově, pokud je to jen trochu možné, nahrazujeme ABS.

Recyklovaný papír a kartón

V naší nabídce najdete produkty a zejména obaly z recyklovaného papíru či kartonu. Je to další způsob, jak pomoci našemu životnímu prostředí.