Výroba, přímý dovoz distributorům a reklamním agenturám.

Společenská odpovědnost firmy (Corporate Social Responsibility, CSR)

Naše společnost si je vědoma nezpochybnitelného významu společenské odpovědnosti firmy a považujeme ji za nedílnou součást naší firemní kultury. 
Zodpovědný přístup v oblasti ekonomické, sociální a environmentální považujeme za zásadní.
 

Ekonomická oblast

Naše podnikání je zcela transparentní, v maximální možné míře se snažíme udržovat tradičně kvalitní vztahy jak s našimi zákazníky a dodavateli, tak i s úřady. Velký důraz klademe také na dodržování ochrany duševního vlastnictví.

 

Sociální oblast

Dbáme na dodržování pracovních standardů a striktně dodržujeme pravidla nastavená v našem Etickém kodexu
Snažíme se motivovat a podporovat naše zaměstnance formou nejrůznějších benefitů a aktivit. 
Podporujeme také celospolečenské sociální projekty - více info naleznete v sekci Pomáháme.

 


 

Environmentální oblast

Nepřetržitě pracujeme na minimalizaci negativních dopadů naší činnosti na životní prostředí. 
Samozřejmostí je pečlivé třídění odpadů, používání obalů z recyklovaných materiálů. V posledních letech významně vzrostla výroba vlastních produktů z recyklovaných, recyklovatelných a přírodních materiálů, a to v nejvyšší možné míře. Osvětou v tomto odvětví se nám daří pozitivně ovlivňovat naše klienty a přinášet na trh povědomí o nových možnostech a technologiích, díky nimž může mít každý klient plně zákaznické funkční „ECO friendly“ dárky. Více v sekci Udržitelnost.