Výroba, přímý dovoz distributorům a reklamním agenturám.

Podpora EU

Podpora EU

Evropská Unie poskytuje finanční podporu na projekt PSI Dusseldorf 1000KOZ (CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0001124) v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAM MARKETING – Výzva I.

 

Tento projekt je zaměřený na podporu účasti příjemce podpory na mezinárodním veletrhu PSI Düsseldorf 2016 (www.psimesse.com).

 

Cílem projektu je podpora expanze příjemce podpory na zahraniční trhy pomocí obchodních kontaktů získaných během prezentace společnosti na výše zmiňovaném veletrhu.