zobrazit produktů:

FITNESS NÁRAMKY A CHYTRÉ HODINKY

Pohyb a aktivní život - to je současný trend. Tzv. "Nositelná elektronika" se stává významným
a žádaným doplňkem nejen pro sportovně aktivní lidi.
Zejména fitness náramky si rychle získávají velkou popularitu rovněž mezi reklamními dárky, a to i díky lepší cenové dostupnosti.
Kromě času umí fitness náramky měřit spálené kalorie, počet ušlých kroků, nebo vzdálenost. Upozorní Vás, že je třeba vstát ze židle a protáhnout se, prozradí Vám, jaká byla kvalita Vašeho spánku, zobrazí příchozí hovor.

 

 

Ráno Vás probudí jemnými vibracemi na zápěstí a připomenou důležité události, které Vás čekají.
Dálkovou spouští můžete ovládat fotoaparát
ve svém smartphone. Modely z vyšší řady mají přidané funkce, jako je telefonování, anti-lost alarm, atd.
Díky použitým lehkým materiálům ani nepoznáte, že je máte na ruce.

 

Product
Notice: Undefined index: min_seo

Notice

Undefined index: min_seo search► skip error►

Source file

File: /var/www/promonew/temp/cache/latte/components-templates-ItemsList.latte--efbf68fce8.php:130

120: else { 121: ?> 122: <img src="/images/front/system/static/world.png" alt="Product"> 123: <?php 124: } 125: ?> 126: </div> 127: 128: 129: <img style="width: 200px" class="item-list-img" 130: src="/<?php echo LR\Filters::escapeHtmlAttr(LR\Filters::safeUrl($getProductCachedImages($product['code'])[0]['min_seo'])) /* line 111 */ ?>" 131: alt="<?php echo LR\Filters::escapeHtmlAttr($product['name']) /* line 112 */ ?>" 132: title="<?php echo LR\Filters::escapeHtmlAttr($product['short_description']??'') /* line 113 */ ?>" draggable="false"> 133: <a href="<?php echo LR\Filters::escapeHtmlAttr($this->global->uiPresenter->link("Items:profile", ['code'=>$product['code'], 'title'=>\Nette\Utils\Strings::webalize($product['name'])])) ?>" 134: class="product_card_name <?php echo LR\Filters::escapeHtmlAttr($isStockProduct?'product_card_name__stock':'') /* line 115 */ ?>"

Call stack

 1. .../vendor/latte/latte/src/Latte/Runtime/Template.php:198 source  Templateefbf68fce8->main()

  188: // old accumulators for back compatibility 189: $this->params['_l'] = new \stdClass; 190: $this->params['_g'] = $this->global; 191: $this->params['_b'] = (object) ['blocks' => &$this->blockQueue, 'types' => &$this->blockTypes]; 192: if (isset($this->global->snippetDriver) && $this->global->snippetBridge->isSnippetMode()) { 193: if ($this->global->snippetDriver->renderSnippets($this->blockQueue, $this->params)) { 194: return; 195: } 196: } 197: 198: $this->main(); 199: } 200: 201: 202: /**
 2. .../promonew/vendor/latte/latte/src/Latte/Engine.php:70 source  Latte\Runtime\Template->render()

  60: } 61: 62: 63: /** 64: * Renders template to output. 65: * @return void 66: */ 67: public function render($name, array $params = [], $block = null) 68: { 69: $this->createTemplate($name, $params + ['_renderblock' => $block]) 70: ->render(); 71: } 72: 73: 74: /**
 3. .../src/Bridges/ApplicationLatte/Template.php:52 source  Latte\Engine->render(arguments)

  42: return $this->latte; 43: } 44: 45: 46: /** 47: * Renders template to output. 48: * @return void 49: */ 50: public function render($file = null, array $params = []) 51: { 52: $this->latte->render($file ?: $this->file, $params + $this->params); 53: } 54: 55: 56: /**
  $name
  "/var/www/promonew/app/components/templates/ItemsList.latte" (58)
  
  $params
  
  
 4. .../promonew/app/components/ItemsList/ItemsList.php:265 source  Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template->render()

  255: try { 256: $minOrder = $this->productRepository->getProductMinOrder($altusProduct['id'], true); 257: $minOrder = array_shift($minOrder)['number'] ?? 1; 258: $product['price'] = $this->productRepository->getProductAltusPrice($altusProduct['id'], [$minOrder])[$minOrder]['without_fee']; 259: } catch (RepositoryException $e) { 260: $product['price'] = 0; 261: } 262: } 263: return $this->currencyRepository->showPrice($product['price'], $this->getPresenter()->getUser()->getIdentity()->client['price_group_id'] ?? 1); 264: }; 265: $this->template->render(); 266: } 267: } 268:
 5. .../templates-Homepage-default.latte--f796961a1f.php:45 source  Promoteus\Component\ItemsList->render()

  35: 36: function blockContent($_args) 37: { 38: extract($_args); 39: ?> 40: 41: <div id="content" class="layout-content"> 42: <?php 43: /* line 5 */ $_tmp = $this->global->uiControl->getComponent('itemsList'); 44: if ($_tmp instanceof Nette\Application\UI\IRenderable) $_tmp->redrawControl(null, false); 45: $_tmp->render(); 46: ?> 47: <div id="search_pages"> 48: <?php 49: if (isset($searchPages)) {
 6. .../vendor/latte/latte/src/Latte/Runtime/Template.php:282 source  Templatef796961a1f->blockContent(arguments)

  272: } 273: 274: $block = reset($this->blockQueue[$name]); 275: if ($mod && $mod !== ($blockType = $this->blockTypes[$name])) { 276: if ($filter = (is_string($mod) ? Filters::getConvertor($blockType, $mod) : $mod)) { 277: echo $filter($this->capture(function () use ($block, $params) { $block($params); }), $blockType); 278: return; 279: } 280: trigger_error("Including block $name with content type " . strtoupper($blockType) . ' into incompatible type ' . strtoupper($mod) . '.', E_USER_WARNING); 281: } 282: $block($params); 283: } 284: 285: 286: /**
  $_args
  
  
 7. /var/www/promonew/temp/cache/latte/frontModule-templates-@promo_layout.latte--a7f487a1a7.php:128 source  Latte\Runtime\Template->renderBlock(arguments)

  118: <div id="wrapper"> 119: <div id="content"> 120: <?php 121: /* line 62 */ 122: $this->createTemplate('menu.latte', $this->params, "include")->renderToContentType('html'); 123: ?> 124: <div id="center"> 125: <div class="centering container"> 126: <div class="row"> 127: <?php 128: $this->renderBlock('content', $this->params, 'html'); 129: ?> 130: </div> 131: </div> 132: </div>
  $name
  "content" (7)
  
  $params
  
  
  $mod
  "html" (4)
  
 8. .../vendor/latte/latte/src/Latte/Runtime/Template.php:198 source  Templatea7f487a1a7->main()

  188: // old accumulators for back compatibility 189: $this->params['_l'] = new \stdClass; 190: $this->params['_g'] = $this->global; 191: $this->params['_b'] = (object) ['blocks' => &$this->blockQueue, 'types' => &$this->blockTypes]; 192: if (isset($this->global->snippetDriver) && $this->global->snippetBridge->isSnippetMode()) { 193: if ($this->global->snippetDriver->renderSnippets($this->blockQueue, $this->params)) { 194: return; 195: } 196: } 197: 198: $this->main(); 199: } 200: 201: 202: /**
 9. .../vendor/latte/latte/src/Latte/Runtime/Template.php:176 source  Latte\Runtime\Template->render()

  166: if ($this->referenceType === 'import') { 167: if ($this->parentName) { 168: $this->createTemplate($this->parentName, [], 'import')->render(); 169: } 170: return; 171: 172: } elseif ($this->parentName) { // extends 173: ob_start(function () {}); 174: $params = $this->main(); 175: ob_end_clean(); 176: $this->createTemplate($this->parentName, $params, 'extends')->render(); 177: return; 178: 179: } elseif (!empty($this->params['_renderblock'])) { // single block rendering 180: $tmp = $this;
 10. .../promonew/vendor/latte/latte/src/Latte/Engine.php:70 source  Latte\Runtime\Template->render()

  60: } 61: 62: 63: /** 64: * Renders template to output. 65: * @return void 66: */ 67: public function render($name, array $params = [], $block = null) 68: { 69: $this->createTemplate($name, $params + ['_renderblock' => $block]) 70: ->render(); 71: } 72: 73: 74: /**
 11. .../src/Bridges/ApplicationLatte/Template.php:52 source  Latte\Engine->render(arguments)

  42: return $this->latte; 43: } 44: 45: 46: /** 47: * Renders template to output. 48: * @return void 49: */ 50: public function render($file = null, array $params = []) 51: { 52: $this->latte->render($file ?: $this->file, $params + $this->params); 53: } 54: 55: 56: /**
  $name
  "/var/www/promonew/app/frontModule/templates/Homepage/default.latte" (66)
  
  $params
  
  
 12. .../src/Application/Responses/TextResponse.php:49 source  Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template->render()

  39: } 40: 41: 42: /** 43: * Sends response to output. 44: * @return void 45: */ 46: public function send(Nette\Http\IRequest $httpRequest, Nette\Http\IResponse $httpResponse) 47: { 48: if ($this->source instanceof Nette\Application\UI\ITemplate) { 49: $this->source->render(); 50: 51: } else { 52: echo $this->source; 53: }
 13. .../nette/application/src/Application/Application.php:153 source  Nette\Application\Responses\TextResponse->send(arguments)

  143: } 144: $this->onPresenter($this, $this->presenter); 145: $response = $this->presenter->run(clone $request); 146: 147: if ($response instanceof Responses\ForwardResponse) { 148: $request = $response->getRequest(); 149: goto process; 150: 151: } elseif ($response) { 152: $this->onResponse($this, $response); 153: $response->send($this->httpRequest, $this->httpResponse); 154: } 155: } 156: 157:
  $httpRequest
  
  
  $httpResponse
  
  
 14. .../nette/application/src/Application/Application.php:83 source  Nette\Application\Application->processRequest(arguments)

  73: 74: 75: /** 76: * Dispatch a HTTP request to a front controller. 77: * @return void 78: */ 79: public function run() 80: { 81: try { 82: $this->onStartup($this); 83: $this->processRequest($this->createInitialRequest()); 84: $this->onShutdown($this); 85: 86: } catch (\Exception $e) { 87: } catch (\Throwable $e) {
  $request
  
  
 15. /var/www/promonew/www/index.php:11 source  Nette\Application\Application->run()

  1: <?php 2: ini_set('error_reporting', E_ALL); 3: ini_set('display_errors', 1); 4: ini_set('display_startup_errors', 1); 5: 6: 7: $container = require __DIR__ . '/../app/bootstrap.php'; 8: 9: 10: $container->getByType(Nette\Application\Application::class) 11: ->run(); 12:

Variables

$paginator

$isUsbFlashDrives
false
$l

$itemsPerPage
24
$path

$pathForDisplay
"/category/fitness-bluetooth-naramky-a-hodi" (42)
$iterations
22
$item
60
$word
null
$products

$product

$mode
null
$isStockProduct
false
$setAtusData

$isAnyVariableStore
false
$getProductAltus

$isDisabled
false
$demaindProducts
null
$getProductCachedImages

$productAltusRepository

$user

$getPrice

$getUrl

$baseUrl
"http://www.promoteus.cz" (23)
$baseUri
"http://www.promoteus.cz" (23)
$basePath
""
$flashes
array ()
$control

$presenter

$_control

$_presenter

$netteCacheStorage

$pageText

$_renderblock
null
$template

$_l

$_g

$_b

Nette Application

Requests


Presenter


		

Environment

$_SERVER

REDIRECT_STATUS
"200" (3)
HTTP_X_REAL_IP
"184.73.14.222" (13)
HTTP_X_FORWARDED_FOR
"184.73.14.222" (13)
HTTP_HOST
"www.promoteus.cz" (16)
HTTP_CONNECTION
"close" (5)
HTTP_USER_AGENT
"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" (40)
HTTP_ACCEPT
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63)
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
"en-US,en;q=0.5" (14)
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE
"Tue, 19 Feb 2019 00:25:00 KRAT" (30)
HTTP_ACCEPT_ENCODING
"gzip" (4)
PATH
"/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" (60)
SERVER_SIGNATURE
"<address>Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at www.promoteus.cz Port 80</address>
" (77)
SERVER_SOFTWARE
"Apache/2.4.29 (Ubuntu)" (22)
SERVER_NAME
"www.promoteus.cz" (16)
SERVER_ADDR
"127.0.0.1" (9)
SERVER_PORT
"80" (2)
REMOTE_ADDR
"127.0.0.1" (9)
DOCUMENT_ROOT
"/var/www/promonew/www/" (22)
REQUEST_SCHEME
"http" (4)
CONTEXT_PREFIX
""
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT
"/var/www/promonew/www/" (22)
SERVER_ADMIN
"vojtech.hlavsa@fbheroes.cz" (26)
SCRIPT_FILENAME
"/var/www/promonew/www/index.php" (31)
REMOTE_PORT
"44348" (5)
REDIRECT_URL
"/category/fitness-bluetooth-naramky-a-hodi" (42)
GATEWAY_INTERFACE
"CGI/1.1" (7)
SERVER_PROTOCOL
"HTTP/1.0" (8)
REQUEST_METHOD
"GET" (3)
QUERY_STRING
""
REQUEST_URI
"/category/fitness-bluetooth-naramky-a-hodi" (42)
SCRIPT_NAME
"/index.php" (10)
PHP_SELF
"/index.php" (10)
REQUEST_TIME_FLOAT
1555708149.563
REQUEST_TIME
1555708149

$_SESSION

__NFNette Session

Nette Session

Nette.Http.UserStorage/

products

Constants

WWW_DIR
"/var/www/promonew/app/../www" (28)
APP_DIR
"/var/www/promonew/app" (21)
FORMS_DIR
"/var/www/promonew/app/components/forms" (38)
MAX_FILES_UPLOAD
"256" (3)

Configuration options


Configuration

apache2handler

Apache Version Apache/2.4.29 (Ubuntu)
Apache API Version 20120211
Server Administrator vojtech.hlavsa@fbheroes.cz
Hostname:Port promoteus.cz:0
User/Group www-data(33)/33
Max Requests Per Child: 0 - Keep Alive: on - Max Per Connection: 100
Timeouts Connection: 300 - Keep-Alive: 5
Virtual Server Yes
Server Root /etc/apache2-php71
Loaded Modules core mod_so mod_watchdog http_core mod_log_config mod_logio mod_version mod_unixd mod_access_compat mod_alias mod_auth_basic mod_authn_core mod_authn_file mod_authz_core mod_authz_host mod_authz_user mod_autoindex mod_deflate mod_dir mod_env mod_filter mod_mime prefork mod_negotiation mod_php7 mod_rewrite mod_setenvif mod_socache_shmcb mod_ssl mod_status
DirectiveLocal ValueMaster Value
engine11
last_modified00
xbithack00

Apache Environment

VariableValue
REDIRECT_STATUS 200
HTTP_X_REAL_IP 184.73.14.222
HTTP_X_FORWARDED_FOR 184.73.14.222
HTTP_HOST www.promoteus.cz
HTTP_CONNECTION close
HTTP_USER_AGENT CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
HTTP_ACCEPT text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE en-US,en;q=0.5
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE Tue, 19 Feb 2019 00:25:00 KRAT
HTTP_ACCEPT_ENCODING gzip
PATH /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
SERVER_SIGNATURE <address>Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at www.promoteus.cz Port 80</address>
SERVER_SOFTWARE Apache/2.4.29 (Ubuntu)
SERVER_NAME www.promoteus.cz
SERVER_ADDR 127.0.0.1
SERVER_PORT 80
REMOTE_ADDR 127.0.0.1
DOCUMENT_ROOT /var/www/promonew/www/
REQUEST_SCHEME http
CONTEXT_PREFIX no value
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT /var/www/promonew/www/
SERVER_ADMIN vojtech.hlavsa@fbheroes.cz
SCRIPT_FILENAME /var/www/promonew/www/index.php
REMOTE_PORT 44348
REDIRECT_URL /category/fitness-bluetooth-naramky-a-hodi
GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.0
REQUEST_METHOD GET
QUERY_STRING no value
REQUEST_URI /category/fitness-bluetooth-naramky-a-hodi
SCRIPT_NAME /index.php

HTTP Headers Information

HTTP Request Headers
HTTP Request GET /category/fitness-bluetooth-naramky-a-hodi HTTP/1.0
X-Real-IP 184.73.14.222
X-Forwarded-For 184.73.14.222
Host www.promoteus.cz
Connection close
User-Agent CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language en-US,en;q=0.5
If-Modified-Since Tue, 19 Feb 2019 00:25:00 KRAT
Accept-Encoding gzip
HTTP Response Headers
X-Powered-By Nette Framework
X-Frame-Options SAMEORIGIN
Expires Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma no-cache
Set-Cookie PHPSESSID=1on0u0756b2n872iukkfb61pqo; expires=Fri, 03-May-2019 21:09:09 GMT; Max-Age=1209600; path=/; HttpOnly
Set-Cookie PHPSESSID=3cs5998nitg0aolqubfbm4tmc2; expires=Fri, 03-May-2019 21:09:09 GMT; Max-Age=1209600; path=/; HttpOnly
Set-Cookie PHPSESSID=3cs5998nitg0aolqubfbm4tmc2; expires=Fri, 03-May-2019 21:09:09 GMT; Max-Age=1209600; path=/; HttpOnly
Vary X-Requested-With,Accept-Encoding
Content-Encoding gzip
Connection close
Content-Type text/html; charset=utf-8

calendar

Calendar support enabled

Core

PHP Version 7.1.24-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1
DirectiveLocal ValueMaster Value
allow_url_fopenOnOn
allow_url_includeOffOff
arg_separator.input&&
arg_separator.output&&
auto_append_fileno valueno value
auto_globals_jitOnOn
auto_prepend_fileno valueno value
browscapno valueno value
default_charsetUTF-8UTF-8
default_mimetypetext/htmltext/html
disable_classesno valueno value
disable_functionspcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_get_handler,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,pcntl_async_signals,pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_get_handler,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,pcntl_async_signals,
display_errorsOnOff
display_startup_errorsOnOff
doc_rootno valueno value
docref_extno valueno value
docref_rootno valueno value
enable_dlOffOff
enable_post_data_readingOnOn
error_append_stringno valueno value
error_logno valueno value
error_prepend_stringno valueno value
error_reporting3276722527
expose_phpOffOff
extension_dir/usr/lib/php/20160303/usr/lib/php/20160303
file_uploadsOnOn
hard_timeout22
highlight.comment#998; font-style: italic#FF8000
highlight.default#000#0000BB
highlight.html#06B#000000
highlight.keyword#D24; font-weight: bold#007700
highlight.string#080#DD0000
html_errorsOffOn
ignore_repeated_errorsOffOff
ignore_repeated_sourceOffOff
ignore_user_abortOffOff
implicit_flushOffOff
include_path.:/usr/share/php.:/usr/share/php
input_encodingno valueno value
internal_encodingno valueno value
log_errorsOffOn
log_errors_max_len10241024
mail.add_x_headerOffOff
mail.force_extra_parametersno valueno value
mail.logno valueno value
max_execution_time36003600
max_file_uploads256256
max_input_nesting_level6464
max_input_time600600
max_input_vars10001000
memory_limit2048M2048M
open_basedirno valueno value
output_buffering40964096
output_encodingno valueno value
output_handlerno valueno value
post_max_size64M64M
precision1414
realpath_cache_size4096K4096K
realpath_cache_ttl120120
register_argc_argvOffOff
report_memleaksOnOn
report_zend_debugOnOn
request_orderGPGP
sendmail_fromno valueno value
sendmail_path/usr/sbin/sendmail -t -i /usr/sbin/sendmail -t -i 
serialize_precision-1-1
short_open_tagOffOff
SMTPlocalhostlocalhost
smtp_port2525
sql.safe_modeOffOff
sys_temp_dirno valueno value
track_errorsOffOff
unserialize_callback_funcno valueno value
upload_max_filesize128M128M
upload_tmp_dirno valueno value
user_dirno valueno value
user_ini.cache_ttl300300
user_ini.filename.user.ini.user.ini
variables_orderGPCSGPCS
xmlrpc_error_number00
xmlrpc_errorsOffOff
zend.assertions-1-1
zend.detect_unicodeOnOn
zend.enable_gcOnOn
zend.multibyteOffOff
zend.script_encodingno valueno value
zend.signal_checkOffOff

ctype

ctype functions enabled

curl

cURL support enabled
cURL Information 7.58.0
Age 4
Features
AsynchDNS Yes
CharConv No
Debug No
GSS-Negotiate No
IDN Yes
IPv6 Yes
krb4 No
Largefile Yes
libz Yes
NTLM Yes
NTLMWB Yes
SPNEGO Yes
SSL Yes
SSPI No
TLS-SRP Yes
HTTP2 Yes
GSSAPI Yes
KERBEROS5 Yes
UNIX_SOCKETS Yes
PSL Yes
Protocols dict, file, ftp, ftps, gopher, http, https, imap, imaps, ldap, ldaps, pop3, pop3s, rtmp, rtsp, smb, smbs, smtp, smtps, telnet, tftp
Host x86_64-pc-linux-gnu
SSL Version OpenSSL/1.1.1
ZLib Version 1.2.11

date

date/time support enabled
timelib version 2016.05
"Olson" Timezone Database Version 0.system
Timezone Database internal
Default timezone Europe/Prague
DirectiveLocal ValueMaster Value
date.default_latitude31.766731.7667
date.default_longitude35.233335.2333
date.sunrise_zenith90.58333390.583333
date.sunset_zenith90.58333390.583333
date.timezoneEurope/Pragueno value

dom

DOM/XML enabled
DOM/XML API Version 20031129
libxml Version 2.9.4
HTML Support enabled
XPath Support enabled
XPointer Support enabled
Schema Support enabled
RelaxNG Support enabled

exif

EXIF Support enabled
EXIF Version 7.1.24-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1
Supported EXIF Version 0220
Supported filetypes JPEG,TIFF
DirectiveLocal ValueMaster Value
exif.decode_jis_intelJISJIS
exif.decode_jis_motorolaJISJIS
exif.decode_unicode_intelUCS-2LEUCS-2LE
exif.decode_unicode_motorolaUCS-2BEUCS-2BE
exif.encode_jisno valueno value
exif.encode_unicodeISO-8859-15ISO-8859-15

fileinfo

fileinfo support enabled
version 1.0.5
libmagic 522

filter

Input Validation and Filtering enabled
Revision $Id: 5a34caaa246b9df197f4b43af8ac66a07464fe4b $
DirectiveLocal ValueMaster Value
filter.defaultunsafe_rawunsafe_raw
filter.default_flagsno valueno value

ftp

FTP support enabled
FTPS support enabled

gd

GD Support enabled
GD headers Version 2.2.5
GD library Version 2.2.5
FreeType Support enabled
FreeType Linkage with freetype
FreeType Version 2.8.1
GIF Read Support enabled
GIF Create Support enabled
JPEG Support enabled
libJPEG Version 8
PNG Support enabled
libPNG Version 1.6.34
WBMP Support enabled
XPM Support enabled
libXpm Version 30411
XBM Support enabled
WebP Support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
gd.jpeg_ignore_warning11

gettext

GetText Support enabled

hash

hash support enabled
Hashing Engines md2 md4 md5 sha1 sha224 sha256 sha384 sha512/224 sha512/256 sha512 sha3-224 sha3-256 sha3-384 sha3-512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru snefru256 gost gost-crypto adler32 crc32 crc32b fnv132 fnv1a32 fnv164 fnv1a64 joaat haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5
MHASH support Enabled
MHASH API Version Emulated Support

iconv

iconv support enabled
iconv implementation glibc
iconv library version 2.27
DirectiveLocal ValueMaster Value
iconv.input_encodingno valueno value
iconv.internal_encodingno valueno value
iconv.output_encodingno valueno value

igbinary

igbinary support enabled
igbinary version 2.0.7
igbinary APC serializer ABI no
igbinary session support yes
DirectiveLocal ValueMaster Value
igbinary.compact_stringsOnOn

imagick

imagick moduleenabled
imagick module version 3.4.3
imagick classes Imagick, ImagickDraw, ImagickPixel, ImagickPixelIterator, ImagickKernel
Imagick compiled with ImageMagick version ImageMagick 6.9.7-4 Q16 x86_64 20170114 http://www.imagemagick.org
Imagick using ImageMagick library version ImageMagick 6.9.7-4 Q16 x86_64 20170114 http://www.imagemagick.org
ImageMagick copyright © 1999-2017 ImageMagick Studio LLC
ImageMagick release date 20170114
ImageMagick number of supported formats: 230
ImageMagick supported formats 3FR, AAI, AI, ART, ARW, AVI, AVS, BGR, BGRA, BGRO, BIE, BMP, BMP2, BMP3, BRF, CAL, CALS, CANVAS, CAPTION, CIN, CIP, CLIP, CMYK, CMYKA, CR2, CRW, CUR, CUT, DATA, DCM, DCR, DCX, DDS, DFONT, DJVU, DNG, DOT, DPX, DXT1, DXT5, EPDF, EPI, EPS, EPS2, EPS3, EPSF, EPSI, EPT, EPT2, EPT3, ERF, EXR, FAX, FILE, FITS, FRACTAL, FTP, FTS, G3, G4, GIF, GIF87, GRADIENT, GRAY, GROUP4, GV, H, HALD, HDR, HISTOGRAM, HRZ, HTM, HTML, HTTP, HTTPS, ICB, ICO, ICON, IIQ, INFO, INLINE, IPL, ISOBRL, ISOBRL6, JBG, JBIG, JNG, JNX, JPE, JPEG, JPG, JPS, JSON, K25, KDC, LABEL, M2V, M4V, MAC, MAGICK, MAP, MASK, MAT, MATTE, MEF, MIFF, MKV, MNG, MONO, MOV, MP4, MPC, MPEG, MPG, MRW, MSL, MSVG, MTV, MVG, NEF, NRW, NULL, ORF, OTB, OTF, PAL, PALM, PAM, PANGO, PATTERN, PBM, PCD, PCDS, PCL, PCT, PCX, PDB, PDF, PDFA, PEF, PES, PFA, PFB, PFM, PGM, PICON, PICT, PIX, PJPEG, PLASMA, PNG, PNG00, PNG24, PNG32, PNG48, PNG64, PNG8, PNM, PPM, PREVIEW, PS, PS2, PS3, PSB, PSD, PTIF, PWP, RADIAL-GRADIENT, RAF, RAS, RAW, RGB, RGBA, RGBO, RGF, RLA, RLE, RMF, RW2, SCR, SCT, SFW, SGI, SHTML, SIX, SIXEL, SPARSE-COLOR, SR2, SRF, STEGANO, SUN, SVG, SVGZ, TEXT, TGA, THUMBNAIL, TIFF, TIFF64, TILE, TIM, TTC, TTF, TXT, UBRL, UBRL6, UIL, UYVY, VDA, VICAR, VID, VIFF, VIPS, VST, WBMP, WMF, WMV, WMZ, WPG, X, X3F, XBM, XC, XCF, XPM, XPS, XV, XWD, YCbCr, YCbCrA, YUV
DirectiveLocal ValueMaster Value
imagick.locale_fix00
imagick.progress_monitor00
imagick.skip_version_check11

json

json support enabled
json version 1.5.0

libxml

libXML support active
libXML Compiled Version 2.9.4
libXML Loaded Version 20904
libXML streams enabled

mbstring

Multibyte Support enabled
Multibyte string engine libmbfl
HTTP input encoding translation disabled
libmbfl version 1.3.2
oniguruma version 5.9.6
mbstring extension makes use of "streamable kanji code filter and converter", which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.
Multibyte (japanese) regex support enabled
Multibyte regex (oniguruma) backtrack check On
Multibyte regex (oniguruma) version 5.9.6
DirectiveLocal ValueMaster Value
mbstring.detect_orderno valueno value
mbstring.encoding_translationOffOff
mbstring.func_overload00
mbstring.http_inputno valueno value
mbstring.http_outputno valueno value
mbstring.http_output_conv_mimetypes^(text/|application/xhtml\+xml)^(text/|application/xhtml\+xml)
mbstring.internal_encodingno valueno value
mbstring.languageneutralneutral
mbstring.strict_detectionOffOff
mbstring.substitute_characterno valueno value

mcrypt

mcrypt supportenabled
mcrypt_filter supportenabled
Version 2.5.8
Api No 20021217
Supported ciphers cast-128 gost rijndael-128 twofish arcfour cast-256 loki97 rijndael-192 saferplus wake blowfish-compat des rijndael-256 serpent xtea blowfish enigma rc2 tripledes
Supported modes cbc cfb ctr ecb ncfb nofb ofb stream
DirectiveLocal ValueMaster Value
mcrypt.algorithms_dirno valueno value
mcrypt.modes_dirno valueno value

memcached

memcached supportenabled
Version 3.0.4
libmemcached version 1.0.18
SASL support yes
Session support yes
igbinary support yes
json support yes
msgpack support yes
DirectiveLocal ValueMaster Value
memcached.compression_factor1.31.3
memcached.compression_threshold20002000
memcached.compression_typefastlzfastlz
memcached.default_binary_protocol00
memcached.default_connect_timeout00
memcached.default_consistent_hash00
memcached.serializerphpphp
memcached.sess_binary_protocol11
memcached.sess_connect_timeout00
memcached.sess_consistent_hash11
memcached.sess_lock_expire00
memcached.sess_lock_max_waitnot setnot set
memcached.sess_lock_retries55
memcached.sess_lock_waitnot setnot set
memcached.sess_lock_wait_max20002000
memcached.sess_lock_wait_min10001000
memcached.sess_locking11
memcached.sess_number_of_replicas00
memcached.sess_persistent00
memcached.sess_prefixmemc.sess.memc.sess.
memcached.sess_randomize_replica_read00
memcached.sess_remove_failed_servers00
memcached.sess_sasl_passwordno valueno value
memcached.sess_sasl_usernameno valueno value
memcached.sess_server_failure_limit00
memcached.store_retry_count22

msgpack

MessagePack Support enabled
Session Support enabled
extension Version 2.0.2
header Version 0.5.4
DirectiveLocal ValueMaster Value
msgpack.error_displayOnOn
msgpack.illegal_key_insertOffOff
msgpack.php_onlyOnOn
msgpack.use_str8_serializationOnOn

mysqli

MysqlI Supportenabled
Client API library version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 38fea24f2847fa7519001be390c98ae0acafe387 $
Active Persistent Links 0
Inactive Persistent Links 0
Active Links 0
DirectiveLocal ValueMaster Value
mysqli.allow_local_infileOnOn
mysqli.allow_persistentOnOn
mysqli.default_hostno valueno value
mysqli.default_port33063306
mysqli.default_pwno valueno value
mysqli.default_socketno valueno value
mysqli.default_userno valueno value
mysqli.max_linksUnlimitedUnlimited
mysqli.max_persistentUnlimitedUnlimited
mysqli.reconnectOffOff
mysqli.rollback_on_cached_plinkOffOff

mysqlnd

mysqlndenabled
Version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 38fea24f2847fa7519001be390c98ae0acafe387 $
Compression supported
core SSL supported
extended SSL supported
Command buffer size 4096
Read buffer size 32768
Read timeout 31536000
Collecting statistics Yes
Collecting memory statistics No
Tracing n/a
Loaded plugins mysqlnd,debug_trace,auth_plugin_mysql_native_password,auth_plugin_mysql_clear_password,auth_plugin_sha256_password
API Extensions mysqli,pdo_mysql
mysqlnd statistics
bytes_sent 7834979
bytes_received 76802884
packets_sent 64956
packets_received 580141
protocol_overhead_in 2320564
protocol_overhead_out 259824
bytes_received_ok_packet 0
bytes_received_eof_packet 0
bytes_received_rset_header_packet 278001
bytes_received_rset_field_meta_packet 0
bytes_received_rset_row_packet 164480
bytes_received_prepare_response_packet 18353788
bytes_received_change_user_packet 57799064
packets_sent_command 31977
packets_received_ok 0
packets_received_eof 0
packets_received_rset_header 30889
packets_received_rset_field_meta 0
packets_received_rset_row 31477
packets_received_prepare_response 336835
packets_received_change_user 179938
result_set_queries 30889
non_result_set_queries 588
no_index_used 1822
bad_index_used 0
slow_queries 0
buffered_sets 30889
unbuffered_sets 0
ps_buffered_sets 0
ps_unbuffered_sets 0
flushed_normal_sets 0
flushed_ps_sets 0
ps_prepared_never_executed 0
ps_prepared_once_executed 0
rows_fetched_from_server_normal 149049
rows_fetched_from_server_ps 0
rows_buffered_from_client_normal 149049
rows_buffered_from_client_ps 0
rows_fetched_from_client_normal_buffered 59823
rows_fetched_from_client_normal_unbuffered 0
rows_fetched_from_client_ps_buffered 0
rows_fetched_from_client_ps_unbuffered 0
rows_fetched_from_client_ps_cursor 0
rows_affected_normal 0
rows_affected_ps 0
rows_skipped_normal 149049
rows_skipped_ps 0
copy_on_write_saved 0
copy_on_write_performed 0
command_buffer_too_small 0
connect_success 501
connect_failure 0
connection_reused 0
reconnect 0
pconnect_success 0
active_connections 18446744073709551117
active_persistent_connections 0
explicit_close 500
implicit_close 0
disconnect_close 0
in_middle_of_command_close 0
explicit_free_result 30889
implicit_free_result 0
explicit_stmt_close 0
implicit_stmt_close 0
mem_emalloc_count 0
mem_emalloc_amount 0
mem_ecalloc_count 0
mem_ecalloc_amount 0
mem_erealloc_count 0
mem_erealloc_amount 0
mem_efree_count 0
mem_efree_amount 0
mem_malloc_count 0
mem_malloc_amount 0
mem_calloc_count 0
mem_calloc_amount 0
mem_realloc_count 0
mem_realloc_amount 0
mem_free_count 0
mem_free_amount 0
mem_estrndup_count 0
mem_strndup_count 0
mem_estrdup_count 0
mem_strdup_count 0
mem_edupl_count 0
mem_dupl_count 0
proto_text_fetched_null 0
proto_text_fetched_bit 0
proto_text_fetched_tinyint 463404
proto_text_fetched_short 1119
proto_text_fetched_int24 0
proto_text_fetched_int 460993
proto_text_fetched_bigint 135987
proto_text_fetched_decimal 1000
proto_text_fetched_float 5453
proto_text_fetched_double 19947
proto_text_fetched_date 0
proto_text_fetched_year 0
proto_text_fetched_time 0
proto_text_fetched_datetime 255
proto_text_fetched_timestamp 0
proto_text_fetched_string 1172117
proto_text_fetched_blob 0
proto_text_fetched_enum 104701
proto_text_fetched_set 0
proto_text_fetched_geometry 0
proto_text_fetched_other 0
proto_binary_fetched_null 0
proto_binary_fetched_bit 0
proto_binary_fetched_tinyint 0
proto_binary_fetched_short 0
proto_binary_fetched_int24 0
proto_binary_fetched_int 0
proto_binary_fetched_bigint 0
proto_binary_fetched_decimal 0
proto_binary_fetched_float 0
proto_binary_fetched_double 0
proto_binary_fetched_date 0
proto_binary_fetched_year 0
proto_binary_fetched_time 0
proto_binary_fetched_datetime 0
proto_binary_fetched_timestamp 0
proto_binary_fetched_string 0
proto_binary_fetched_json 0
proto_binary_fetched_blob 0
proto_binary_fetched_enum 0
proto_binary_fetched_set 0
proto_binary_fetched_geometry 0
proto_binary_fetched_other 0
init_command_executed_count 0
init_command_failed_count 0
com_quit 500
com_init_db 0
com_query 31477
com_field_list 0
com_create_db 0
com_drop_db 0
com_refresh 0
com_shutdown 0
com_statistics 0
com_process_info 0
com_connect 0
com_process_kill 0
com_debug 0
com_ping 0
com_time 0
com_delayed_insert 0
com_change_user 0
com_binlog_dump 0
com_table_dump 0
com_connect_out 0
com_register_slave 0
com_stmt_prepare 0
com_stmt_execute 0
com_stmt_send_long_data 0
com_stmt_close 0
com_stmt_reset 0
com_stmt_set_option 0
com_stmt_fetch 0
com_deamon 0
bytes_received_real_data_normal 54504204
bytes_received_real_data_ps 0

openssl

OpenSSL support enabled
OpenSSL Library Version OpenSSL 1.1.1 11 Sep 2018
OpenSSL Header Version OpenSSL 1.1.1 11 Sep 2018
Openssl default config /usr/lib/ssl/openssl.cnf
DirectiveLocal ValueMaster Value
openssl.cafileno valueno value
openssl.capathno valueno value

pcre

PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support enabled
PCRE Library Version 8.41 2017-07-05
PCRE JIT Support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
pcre.backtrack_limit10000001000000
pcre.jit11
pcre.recursion_limit100000100000

PDO

PDO supportenabled
PDO drivers mysql

pdo_mysql

PDO Driver for MySQLenabled
Client API version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 38fea24f2847fa7519001be390c98ae0acafe387 $
DirectiveLocal ValueMaster Value
pdo_mysql.default_socket/var/run/mysqld/mysqld.sock/var/run/mysqld/mysqld.sock

Phar

Phar: PHP Archive supportenabled
Phar EXT version 2.0.2
Phar API version 1.1.1
SVN revision $Id: 414acc78f751ff751ab83517e93d5f702eb13407 $
Phar-based phar archives enabled
Tar-based phar archives enabled
ZIP-based phar archives enabled
gzip compression enabled
bzip2 compression disabled (install pecl/bz2)
Native OpenSSL support enabled
Phar based on pear/PHP_Archive, original concept by Davey Shafik.
Phar fully realized by Gregory Beaver and Marcus Boerger.
Portions of tar implementation Copyright (c) 2003-2009 Tim Kientzle.
DirectiveLocal ValueMaster Value
phar.cache_listno valueno value
phar.readonlyOnOn
phar.require_hashOnOn

posix

Revision $Id: e3a2bc739dee8e0d29094e30e1cfbe3e87e2ceb4 $

readline

Readline Supportenabled
Readline library EditLine wrapper
DirectiveLocal ValueMaster Value
cli.pagerno valueno value
cli.prompt\b \> \b \> 

Reflection

Reflectionenabled
Version $Id: 279be19a9e466fb7cfea9841a630521f99644504 $

session

Session Support enabled
Registered save handlers files user memcached
Registered serializer handlers php_serialize php php_binary igbinary msgpack wddx
DirectiveLocal ValueMaster Value
session.auto_startOffOff
session.cache_expire2016020160
session.cache_limiternocachenocache
session.cookie_domainno valueno value
session.cookie_httponlyOnOff
session.cookie_lifetime12096000
session.cookie_path//
session.cookie_secureOffOff
session.gc_divisor10001000
session.gc_maxlifetime12096001209600
session.gc_probability00
session.lazy_writeOnOn
session.namePHPSESSIDPHPSESSID
session.referer_checkno valueno value
session.save_handlerfilesfiles
session.save_path/var/lib/php/sessions/var/lib/php/sessions
session.serialize_handlerphpphp
session.sid_bits_per_character55
session.sid_length2626
session.upload_progress.cleanupOnOn
session.upload_progress.enabledOnOn
session.upload_progress.freq1%1%
session.upload_progress.min_freq11
session.upload_progress.namePHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESSPHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS
session.upload_progress.prefixupload_progress_upload_progress_
session.use_cookiesOnOn
session.use_only_cookiesOnOn
session.use_strict_modeOffOff
session.use_trans_sid00

shmop

shmop support enabled

SimpleXML

Simplexml supportenabled
Revision $Id: ae067cdcddf424d6e762603905b98798bc924a00 $
Schema support enabled

sockets

Sockets Support enabled

SPL

SPL supportenabled
Interfaces Countable, OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
Classes AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, CallbackFilterIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilesystemIterator, FilterIterator, GlobIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, MultipleIterator, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveCallbackFilterIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RecursiveRegexIterator, RecursiveTreeIterator, RegexIterator, RuntimeException, SplDoublyLinkedList, SplFileInfo, SplFileObject, SplFixedArray, SplHeap, SplMinHeap, SplMaxHeap, SplObjectStorage, SplPriorityQueue, SplQueue, SplStack, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException

standard

Dynamic Library Support enabled
Path to sendmail /usr/sbin/sendmail -t -i
DirectiveLocal ValueMaster Value
assert.active11
assert.bail00
assert.callbackno valueno value
assert.exception00
assert.quiet_eval00
assert.warning11
auto_detect_line_endings00
default_socket_timeout6060
fromno valueno value
session.trans_sid_hostsno valueno value
session.trans_sid_tagsa=href,area=href,frame=src,form=a=href,area=href,frame=src,form=
url_rewriter.hostsno valueno value
url_rewriter.tagsform=form=
user_agentno valueno value

sysvmsg

sysvmsg support enabled
Revision $Id: 483c70b5c54718693a4b95633a097e33d1120ba9 $

sysvsem

Version 7.1.24-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1

sysvshm

Version 7.1.24-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1

tokenizer

Tokenizer Support enabled

wddx

WDDX Supportenabled
WDDX Session Serializer enabled

xdebug

xdebug supportenabled
Version 2.6.1
IDE Key no value
Supported protocols
DBGp - Common DeBuGger Protocol
DirectiveLocal ValueMaster Value
xdebug.auto_traceOffOff
xdebug.cli_color00
xdebug.collect_assignmentsOffOff
xdebug.collect_includesOnOn
xdebug.collect_params00
xdebug.collect_returnOffOff
xdebug.collect_varsOffOff
xdebug.coverage_enableOnOn
xdebug.default_enableOnOn
xdebug.dump.COOKIEno valueno value
xdebug.dump.ENVno valueno value
xdebug.dump.FILESno valueno value
xdebug.dump.GETno valueno value
xdebug.dump.POSTno valueno value
xdebug.dump.REQUESTno valueno value
xdebug.dump.SERVERno valueno value
xdebug.dump.SESSIONno valueno value
xdebug.dump_globalsOnOn
xdebug.dump_onceOnOn
xdebug.dump_undefinedOffOff
xdebug.extended_infoOnOn
xdebug.file_link_formatno valueno value
xdebug.filename_formatno valueno value
xdebug.force_display_errorsOffOff
xdebug.force_error_reporting00
xdebug.gc_stats_enableOffOff
xdebug.gc_stats_output_dir/tmp/tmp
xdebug.gc_stats_output_namegcstats.%pgcstats.%p
xdebug.halt_level00
xdebug.idekeyno valueno value
xdebug.max_nesting_level256256
xdebug.max_stack_frames-1-1
xdebug.overload_var_dump22
xdebug.profiler_aggregateOffOff
xdebug.profiler_appendOffOff
xdebug.profiler_enableOffOff
xdebug.profiler_enable_triggerOffOff
xdebug.profiler_enable_trigger_valueno valueno value
xdebug.profiler_output_dir/tmp/tmp
xdebug.profiler_output_namecachegrind.out.%pcachegrind.out.%p
xdebug.remote_addr_headerno valueno value
xdebug.remote_autostartOffOff
xdebug.remote_connect_backOffOff
xdebug.remote_cookie_expire_time36003600
xdebug.remote_enableOffOff
xdebug.remote_handlerdbgpdbgp
xdebug.remote_hostlocalhostlocalhost
xdebug.remote_logno valueno value
xdebug.remote_modereqreq
xdebug.remote_port90009000
xdebug.remote_timeout200200
xdebug.screamOffOff
xdebug.show_error_traceOffOff
xdebug.show_exception_traceOffOff
xdebug.show_local_varsOffOff
xdebug.show_mem_deltaOffOff
xdebug.trace_enable_triggerOffOff
xdebug.trace_enable_trigger_valueno valueno value
xdebug.trace_format00
xdebug.trace_options00
xdebug.trace_output_dir/tmp/tmp
xdebug.trace_output_nametrace.%ctrace.%c
xdebug.var_display_max_children128128
xdebug.var_display_max_data512512
xdebug.var_display_max_depth33

xml

XML Support active
XML Namespace Support active
libxml2 Version 2.9.4

xmlreader

XMLReader enabled

xmlwriter

XMLWriter enabled

xsl

XSL enabled
libxslt Version 1.1.29
libxslt compiled against libxml Version 2.9.4
EXSLT enabled
libexslt Version 1.1.29

Zend OPcache

Opcode Caching Up and Running
Optimization Enabled
SHM Cache Enabled
File Cache Disabled
Startup OK
Shared memory model mmap
Cache hits 3253182
Cache misses 2480
Used memory 83585176
Free memory 38791272
Wasted memory 11841280
Interned Strings Used memory 4948416
Interned Strings Free memory 3440192
Cached scripts 2045
Cached keys 3339
Max keys 16229
OOM restarts 0
Hash keys restarts 0
Manual restarts 0
DirectiveLocal ValueMaster Value
opcache.blacklist_filenameno valueno value
opcache.consistency_checks00
opcache.dups_fixOffOff
opcache.enableOnOn
opcache.enable_cliOffOff
opcache.enable_file_overrideOffOff
opcache.error_logno valueno value
opcache.fast_shutdown00
opcache.file_cacheno valueno value
opcache.file_cache_consistency_checks11
opcache.file_cache_only00
opcache.file_update_protection22
opcache.force_restart_timeout180180
opcache.huge_code_pagesOffOff
opcache.inherited_hackOnOn
opcache.interned_strings_buffer88
opcache.lockfile_path/tmp/tmp
opcache.log_verbosity_level11
opcache.max_accelerated_files1000010000
opcache.max_file_size00
opcache.max_wasted_percentage55
opcache.memory_consumption128128
opcache.opt_debug_level00
opcache.optimization_level0x7FFFBFFF0x7FFFBFFF
opcache.preferred_memory_modelno valueno value
opcache.protect_memory00
opcache.restrict_apino valueno value
opcache.revalidate_freq22
opcache.revalidate_pathOffOff
opcache.save_comments11
opcache.use_cwdOnOn
opcache.validate_permissionOffOff
opcache.validate_rootOffOff
opcache.validate_timestampsOnOn

zip

Zip enabled
Zip version 1.13.5
Libzip version 1.1.2

zlib

ZLib Supportenabled
Stream Wrapper compress.zlib://
Stream Filter zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version 1.2.11
Linked Version 1.2.11
DirectiveLocal ValueMaster Value
zlib.output_compressionOnOff
zlib.output_compression_level-1-1
zlib.output_handlerno valueno value

Additional Modules

Module Name

HTTP request

Headers

X-Real-IP184.73.14.222
X-Forwarded-For184.73.14.222
Hostwww.promoteus.cz
Connectionclose
User-AgentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Accepttext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Languageen-US,en;q=0.5
If-Modified-SinceTue, 19 Feb 2019 00:25:00 KRAT
Accept-Encodinggzip

$_GET

empty

$_POST

empty

$_COOKIE

empty

HTTP response

Headers

X-Powered-By: Nette Framework
Content-Type: text/html; charset=utf-8
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Set-Cookie: PHPSESSID=3cs5998nitg0aolqubfbm4tmc2; expires=Fri, 03-May-2019 21:09:09 GMT; Max-Age=1209600; path=/; HttpOnly
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma: no-cache
Vary: X-Requested-With
Content-Encoding: gzip
Vary: Accept-Encoding